Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2020. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks

Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 350 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2019/2020. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2019. või 2020. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid.
Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2019. ja 2020. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.
Täpsemad tingimused leiate siit: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/stipendiumi-statuut/

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel või eestikeelne populaarteaduslik artikkel (artiklid) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 20. septembriks 2020.
Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas esitatud töö aitab kaasa mahesektori arengule.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here