Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev riigiasutus, mis koordineerib ja teostab looduskeskkonna ja -varade kasutamise alast järelevalvet. Keskkonnainspektsiooni missioon on õiguskuulekuse tagamine keskkonnavaldkonnas eesmärgiga säilitada ja parandada keskkonnaseisundit, visioon on olla avatud ja usaldusväärne asutus, mis töötab süsteemselt ja tulemuslikult keskkonnavaldkonnas õiguskuulekuse paranemise ja puhta keskkonna nimel.

PAKUME TÖÖD VÕRUMAA BÜROO KESKKONNAKAITSEINSPEKTORILE KESKKONNAKAITSE SUUNAL (tähtajaline ametikoht)

Tööülesanded:

riikliku keskkonnajärelevalve tegemine:

 •   keskkonnakaitse ja -kasutamise nõuetest kinnipidamise kontrollimine eelkõige jäätmete valdkonnas

 •   väärtegude menetlemine, haldusmenetluse läbiviimine, kriminaalasjades esmaste

  menetlustoimingute tegemine ning keskkonnakahjude sissenõudmine

 •   oma töövaldkonnas kaebuste ja avalduste lahendamine

  Ootused kandidaadile:

 •   kõrgharidus, soovitatavalt keskkonnatehnika või keemia- ja keskkonnatehnoloogia erialal

 •   eesti keele oskus kõrgtasemel

 •   vene ja inglise keele oskus kesktasemel

 •   hea arvutioskus

 •   hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus ja pingetaluvus

 •   iseseisvus ja otsustusvõime

 •   kehtiv autojuhiluba

 •   hea füüsiline tervis (oluline osa tööajast tuleb veeta väljas)

 •   vastavus teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele

  Kasuks tuleb:

 •   õigusteadmised (keskkonnalaste õigusaktide tundmine, menetluste läbiviimine)

 •   maakonna hea tundmine

  Omalt poolt pakume:

 •   huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd – ükski inspektori päev ei sarnane teisele

 •   isiklikku mentorit

 •   väljaõpet ja erialaseid täiendkoolitusi

 •   paindlikku tööaega

 •   sõbralikku kollektiivi

 •   kaasaegset töökeskkonda ja järelevalvetehnikat

 •   haigestumise korral hüvitise maksmist alates teisest päevast

 •   tervise edendamise kulude osalist hüvitamist

 •   põhipalk peale katseaega 1350 eurot kuus (brutopalk)

  Tööle asumine: juuli 2019 Teenistuskoha aadress: Jüri 12, Võru

  Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja märgusõnaga “Võrumaa büroo keskkonnakaitseinspektorhiljemalt 24.06.2019 läbi CV Keskuse, CV-Online või e-posti aadressile cv@kki.ee.

Sulge menüü