Jaapanis õppimise stipendiumid

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides.
Nende õppe-ja kultuurivahetusprogrammide peamiseks eesmärgiks on edendada teineteisemõistmist jaapanlaste ja eestlaste vahel, julgustada paremini mõistma Jaapanit ning edendada rahvusvahelist koostööd. Loodetavasti leiate nende programmide hulgast endale sobiva!

Jaapani valitsuse (MEXT) stipendiumid 2021. aastaks:

Eesti õpilased saavad kandideerida Jaapanis õppimiseks järgmistele stipendiumitele:

Magistriõppe stipendium (Research Student Scholarship)
Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)
Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship)
Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)
Taotluse esitamise tähtaeg on kõikidel stipendiumitel: 21. AUGUST, 2020 (reede)
Kõik nõutud dokumendid peavad korrektselt täidetuna jõudma selleks kuupäevaks Jaapani saatkonda.
Esimese vooru läbinutega võetakse ühendust.
Seoses COVID-19 pandeemiaga võib ette tulla muudatusi avalduste esitamise ajakavas.

Lisateave stipendiumide kohta, avalduste vormid:
Magistriõppe õpilased
Bakalaureuseõppe õpilased
Kutsekolledž
Tehnikakolledž

https://www.ee.emb-japan.go.jp/itpr_et/Scholarships.html

Küsimuste korral kirjutage aadressil culture@ti.mofa.go.jp.

Sulge menüü