EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE MISSIOON

  • Kaitsta Eesti Maaülikooli tudengite õigusi ja huve ning teha kõik endast sõltuva, et üliõpilastele oleks loodud võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks ja seda toetava õpikeskkonna kasutamiseks.
  • ● Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus on veendumusel, et tema tegevus ei saa piirduda tudengite olemasolevate õiguste ja huvide kaitsmisega, toimuma peab pidev edasiliikumine ning uute ja ambitsioonikate väljakutsete seadmine. 

EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VISIOON

  • ● Olla eesti edumeelseim üliõpilaskond, kes osaleb võrdväärse partnerina ülikooli juhtimisel ja tudengite ühishuvide kaitsmisel teiste üliõpilaskondadega. 

  • ● Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus on tuntud oma töökuse ja professionaalsuse ning kõrgete sihtide poolest, panustades samuti teiste tudengiorganisatsioonide ja üliõpilaskondade arengusse. emü üe oskused ja teadmised lubavad edukalt mõjutada üliõpilaspoliitilisi otsustusprotsesse ning ülikooli organisatsioonides toimuvat. emü üe on arvestatav partner alma materile, erialaseltsidele- ja ühendustele, teistele kõrgkoolidele, Eesti üliõpilaskondade liidule ning erasektorile.