Eesti MAastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS) on 1999. aastal loodud mittetulundusühing. Selts ühendab Eesti maastikuarhitektuuri tudengeid, kel on võimalus kaasa rääkida oma eriala edendamises ning pakub võimalusi praktiseerida õpitut väljaspool ülikooli.

 

 

Kaasame tudengeid ülikooliellu, korraldades erialaseid loenguid – töötube, leevendades pinget erinevate stiilipidudega ning aidates esimesel kursusel ülikooli ja erialasse sisse elada. Aprillis tähistame ülemaailmset maastikuarhitektuurikuud, mille raames korraldame igal aastal ürituste ja loengute sarja. Tegutseme aastaringselt.

Meist leiad rohkem infot: http://emys.ee/

Jälgi meid ka Instagramis: emysemysemys

Vaatamata, et oleme erialaselts, on liituma oodatud tudengeid ka mujalt. Peaasi, et huvitab! Kasulikke teadmisi ja väärtuslikke mälestusi ülikooli ajast. Liitu julgelt!

Eesti Metsaüliõpilaste Selts

Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS) loodi 1989. aastal. Eesmärgiks on koondada kokku aktiivseid metsanduse ning puidutöötlemise tehnoloogia erialade tudengeid.
EMEÜS on ühtlasi ka vahelüli metsandust õppivate tudengite ning praktilise metsandussektori vahel. Lisaks kasulikele erialastele tutvustele ja kontaktidele (seltsi liikmed võivad osutuda tulevikus äripartneriteks, tööandjateks, kolleegideks jne), vahendab selts oma liikmetele töö- ja praktikakohti ning õppeinfot. Seltsi elus on tähtis ka üldine silmaringi laiendamine ja meelelahutus. Samuti tehakse tihedat koostööd metsanduse era- ja riigisektoriga ning ollakse aktiivsed rahvusvahelisel tasandil, olles Rahvusvahelise Metsandustudengite Organisatsiooni (IFSA) liige, mis omakorda avab võimaluse erinevatel rahvusvahelistel metsandustudengite konverentsidel ning kokkusaamistel osalemiseks. Lisaks kohtutakse igal aastal Soome Joensuu Metsaüliõpilaste Seltsiga.
valmis_white_logo

Emü Majandusüliõpilaste selts

EELLUGU

EMÜ Majandusüliõpilaste Selts sai alguse ühel novembrikuisel õhtul, kui uuriti esmakursuslastega EMÜ MSI kevadisi turundustegevusi.

Tekkis küsimus, et miks ei ole praktikaväljundit, kui instituudis õpitav on laia spektriga ja leiaks kindlasti praktilist rakendust. Õhku said visatud esimesed ideed. Algasid esimesed koosviibimised, kus arutati, kuidas motiveerida üliõpilasi Seltsi tegevuses kaasa lööma ning pandi paika esimesed tegevused ja vastutusvaldkonnad. Seltsi sünniajaks võib lugeda 6. veebruari 2018, kui esimest korda alustati reaalset tööd.

MIKS?

Majandushariduse juures on väga olulisel kohal praktika, auditooriumites õpitavat oleks hea mõte kohe ka ellu viia.

KELLELE?

Majandustudengitele, keda huvitab praktika.

MIDA SELTSIS TEHAKSE?

Hetkel tegeleme seltsi arendamisega, sotsiaalmeediakanalite analüüsi ning sellele sisu andmisega. Plaanime laiendada oma tegevust ka ettevõtlusesse. Oleme majandusüliõpilaste     seltsiga osalenud toiduhindade uuringul koostöös Läti ja Leeduga ning saanud võimaluse olla EMÜs korraldavate konverentside korraldusmeeskonnas. Meie instituut on huvitatud ka edaspidi üliõpilaste kaasamisest teadustegevusse.

KUIDAS SELTSI LIIKMEKS SAAB?

Tule õppima EMÜ Majandus– ja Sotsiaalinstituuti. Tuutorite kaudu saad informatsiooni Seltsi     kohta!

Aadress: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu
E-Mail:
emy.majandusselts@gmail.com

Tehnikaüliõpilaste Selts

 
 
MTÜ Tehnikaüliõpilaste Selts asutati 28. jaanuaril 2009. Selts pakub oma liikmetele huvitavaid väljakutseid ning praktika kogemuse omandamist õpingute kõrval läbi erinevate insener-tehniliste projektide. 
 
Seltsi kuuluvad enamasti Tehnikainstituudi ja -kolledźi erialade tudengid, kuid meil leiavad tegevust ka teiste erialade õppurid. Oleme avatud ka tudengite ideedele erinevate projekti läbiviimiseks ning leiame parima võimaliku lahenduse selle teostamiseks.
Tehnikaüliõpilaste Selts soovib olla alustala noortele inseneridele, kes oleksid tulevikus oma erialal kõrgelt hinnatud oma teadmiste, kogemuste ja oskuste poolest.
Tehnikaüliõpilaste Selts viib läbi erinevaid huvitavaid projekte alustades nii võistlusroboti kui ka suruõhu vormeli ehitusest lõpetades võidusõidu simulaatori väljaarendamisega.
Taolised projektid võimaldavad seltsi liikmetel omandada eelnimetatud omadused. Tänu aktiivsetele liikmetele oleme saavutanud edu ja tunnustust ka rahvusvahelistel võistlustel nagu näiteks suruõhu-komponentide tootja Aventics korraldataval suruõhu sõidukite võistlusel. 
Samuti on meie liikmed pälvinud kahel korral (2014 ja 2016) Eesti Inseneride Liidu tunnustuse “Aasta tehnikaüliõpilane”. Ühtlasi suhtleme paljude ettevõtete ning eriala liitudega koostöö tugevdamiseks ning projektide edukaks läbi viimiseks. 
Tehnikaüliõpilaste Selts osaleb aktiivselt Pneumobiili võistlusel, Mannergute mõõduvõtul ning erinevatel tööstus ning haridus teemalistel 
 
 
messidel. Meie seltsi liikmed tegelevad ka autospordiga, mistõttu võib EMÜ Tehnikainstituudi garaažis näha nii erinevaid ralli kui ka hobiautosid.
Tehnikaüliõpilaste Seltsi aktiivsetel liikmetel on võimalik saada ligipääsu tehnikainstituudis olevatele tööriistadele.
Seltsi ruum asub Tehnikamaja 0 korrusel – A008.
 
Tule, tee ja saavuta!
E-mail: tysjuhatus@gmail.com
Instagram: tysengineering
Meist leiad rohkem infot: https://tys.ee