Toimkonnad

Juhatus

Juhatus koosneb kahest inimesest, kelleks on esimees ja asesimees. Juhatuse suurim ülesanne on jälgida ühtset suurt pilti üle terve esinduse, kuid vastavalt jagunevad tööülesanded on Esimehel olla vahelüli esinduse ja ülikooli vahel, esindada esindust erinevatel üritustel, samuti vastutab esimees ka esinduse raha asjade eest. Aseesimehe kelleks on meil tegelikult aseesinaine, tema ülesanneteks on jälgida, kuidas üliõpilasesinduse töö sujub ja aidata kaaskorraldada erinevaid üritusi. Samuti käib aseesinaine esindamas üliõpilasesindust erinevatel üritustel ja aitab teha Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse ja teiste üliõpilasesinduste vahelise suhtluse sujuvamaks. See kahe inimese omavaheline koostöö annab kokku ühtse Juhatuse, kes juhivad Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse tööd igapäevaselt.

Revisjon

Revisjonikomisjoni esimehe ülesandeks on revideeritavatel ametikohtadel olevate isikute töö vastavuse kontrollimine esinduse otsustele, põhikirjale ja tegevuskavale. Vastutusvaldkonda kuulub ka eelarve koostamine ja selle täitmise pidev kontrollimine. Revisjon teeb vahetult koostööd kõikide toimkondadega ning suunab vara ja eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist.

kommunikatsiooni toimkond

Kommunikatsiooni toimkonna tööks on üliõpilasesinduse sise-ja väliskommunikatsioon. Meie toimkond vastutab Facebooki ja Instagrami postituste eest ikka selleks, et edastada informatsiooni meie jälgijateni. Samuti teeme ka koostööd EMÜ kommunikatsiooni ja turundusega. Veel vastutame ka kodulehe täiendamise eest. Koostame üle nädala tudengitele mõeldud uudiskirja. Lisaks sellele koostame erinevaid plakateid, postreid ja videoid. Oleme vahelüliks informatsiooni edastamisele ülikooli ja tudengite vahel.

Kultuuri- ja sporditoimkond

Kultuuri-ja sporditoimkond tegeleb ürituste korraldamisega EMÜ tudengitele. Me korraldame nii vanu kui ka uusi üritusi EMÜ tudengitele. Peame koosolekuid, kus arutame, kirjutame sponsoritele, suhtleme inimestega, kes meid ürituste korraldamisel saavad aidata. Me teeme seda selleks, et tudengi ülikooli elu oleks tore ja lõbus. Üritustel on neil võimalus leida uusi sõpru.

Haridus- ja sotsiaaltoimkond

Haridus- ja sotsiaaltoimkonnas tahame olla usaldusväärne partner tudengitele, kes tegutseks pidevalt Eesti Maaülikooli õppetöö edendamisel. Korraldame ka näiteks vaimse tervise nädalat, motivatsiooniseminare ja ööülikooli. Kuulame ära kaastudengite mured õppekorralduse ja teiste ülikooliga seotud probleemide osas ja paneme pead kokku, et leida lahendusi.