Tudeng, KüSi ABI OMA tuutoriLT!

Kas oled üliõpilasena tundnud, et Sul võiks olla mõni vanema kursuse tudeng nõuandjaks? Inimene, kes mõistab kõiki Su raskusi ülikooliõpingutega kohanemisel ning teab, kuidas otsida infot ja ülikooli asjades orienteeruda? Kes korraldab ühisüritusi ja kuulab mure korral? Kes jagab nippe ja teadmisi õppimise ja tugisüsteemide kohta kõrgkoolis? 

PÖÖRDU TUUTORI POOLE!

2020/2021 õppeaasta aktiivsed tuutorid

 

TEHNIKAKOLLEDŽ

 

TUUTORID TEHNOTROONIKA ÕPPEKAVAL

 

Merle Tamme, ise õpin tehnotroonikat.

Kontaktid: merle.tamme@student.emu.ee, tel (+372) 5616 1129

 

Margo Mets, ise õpin tehnotroonikat. 

Kontaktid: margo.mets@student.emu.ee

 

Märt Nõmme, ise õpin tehnotroonikat.

Kontaktid: mart.nomme@student.emu.ee

 

VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT

 

TUUTORID VETERINAARMEDITSIINI ÕPPEKAVAL

 

Grete Pihlapuu, ise õpin veterinaarmeditsiini.

Kontaktid: grete.pihlapuu@student.emu.ee

 

Marianne Liisa Ojang, ise õpin veterinaarmeditsiini.

Kontaktid: marianne.ojang@student.emu.ee

 

Karina Paškovitš, ise õpin veterinaarmeditsiini.

Kontaktid: karina.paskovits@student.emu.ee

 

Aurora Mikk, ise õpin veterinaarmeditsiini.

Kontaktid: aurora.mikk@student.emu.ee

 

TUUTORID TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVAL

 

Aet-Aveli Saag, ise õpin toiduainete tehnoloogiat.

Kontaktid: aet-aveli.saag@student.emu.ee

 

Kadi Karro, ise õpin toiduainete tehnoloogiat.

Kontaktid: tel 53431552; e-post kadi.karro@student.emu.ee

 

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT

 

TUUTORID MAAMAJANDUSLIKU ETTEVÕTLUSE JA FINANTSJUHTIMISE ÕPPEKAVAL (SH SESSIOONÕPE)

 

Marleen Žurihhina, ise õpin maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist.

Kontaktid: marleen.zurihhina@student.emu.ee

 

Iris Valgepea, ise õpin maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist

Kontaktid: iris.valgepea@student.emu.ee

 

Johanna Neemela, ise õpin maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist.

Kontaktid: tel. 5330 3023; johanna.neemela@student.emu.ee

 

Laura-Maria Mats, ise õpin maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist.

Kontaktid: tel. 53499922; laura-maria.mats@student.emu.ee

 

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

 

TUUTORID METSANDUSE ÕPPEKAVAL

 

Airiin Vaasa, ise õpin magistriõppes metsamajandust.

Kontaktid: tel. 5893 3339; airiin.vaasa@student.emu.ee

 

Birgit Kiipus, ise õpin magistriõppes metsamajandust. 

Kontaktid: tel. 5628 0076; birgit.kiipus@student.emu.ee

 

Sandra Kossinova, ise õpin bakalaureuseõppes metsandust.

Kontaktid: tel. 56089044; sandra.kossinova@student.emu.ee

 

TUUTOR PUIDUTÖÖTLEMISE TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVAL

 

Erik Pungar, ise õpin puidutöötlemise tehnoloogiat.

Kontaktid: erik.pungar@student.emu.ee

 

TUUTOR MAAEHITUSE ÕPPEKAVAL 

 

Käbi Kreisman, ise õpin maaehitust. Kontaktid: kabi.kreisman@student.emu.ee

 

TUUTOR VESIEHITUSE JA VEEKAITSE ÕPPEKAVAL

 

Johanna Kalda, ise õpin vesiehitust ja veekaitset.

Kontaktid: tel. 53651620; johanna.kalda@student.emu.ee

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekaval ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel

pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma

murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.

 

PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

 

TUUTORID AIANDUSE ÕPPEKAVAL

 

Elisabeth-Lisette Kõrve, ise õpin aiandust.

Kontaktid: elisabeth-lisette.korve@student.emu.ee

 

TUUTORID KESKKONNAKAITSE ÕPPEKAVAL

 

Kirke Hordo, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: kirke.hordo@student.emu.ee

 

TUUTORID LOODUSTURISMI ÕPPEKAVAL

 

Raili Laas, ise õpin loodusturismi.

Kontaktid: raili.laas@student.emu.ee

 

Martin Tikk, ise õpin keskkonnakorraldust ja -poliitikat.

Kontaktid: tel. 5326 7516; martin.tikk@student.emu.ee

 

Mariliis Lulla, ise õpin loodusturismi.

Kontaktid: mariliis.lulla@student.emu.ee

 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, kalanduse ja rakendusökoloogia ning keskkonnaplaneerimise ja

maastikukujunduse õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori

poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda

ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.

 

 

Tuutoriks on võimalik saada kõikidel üliõpilastel igal kevadsemestril. Tuuturikoolitusele kandideerimise perioodist antakse sulle teada tudengipostkastis ja üliõpilasesinduse kodulehel. 

Mida tuutorkoolitus tudengile pakub?

 Tuutorina tegutsemine on kvaliteedimärk üliõpilase CV-s. See tõstab Sinu konkurentsivõimet, sest tuutorina tegutsedes arendad oskusi, mida tööandja kõrgelt hindab.

Tuutorina avaneb Sul võimalus:

  • teha midagi huvitavat lisaks tavapärasele õppetööle;
  • avardad oma mõttemaailma;
  • arendad oma esinemis-, suhtlemis- ja nõustamisoskus;
  • aidata teisi tudengeid;
  • tutvud lahedate inimestega ja laiendada on kontaktivõrgustikku;
  • läbid huvitava ja kasuliku tuutorikoolituse (4 ainepunkti!);
  • õpid paremini tundma iseennast.

Kui Sul oli tore tuutor, tule ja jätka tema tööd! Kui Sul ei olnud tuutorit või Sa ei saanud temalt loodetud abi, tule ise tuutoriks!

“Ma leidsin endale sõpru. Tänu tuutorlusele sain juurde enesekindlust ning kadus hirm rääkida suure rahva ees.”

Merle Tamme
Tehnotroonika
“Õppisin, et pole lahendamatuid ülesandeid, alati on võimalusi. Olen siiralt õnnelik ja rõõmus, et leidsin sõpru, veetsin huvitavalt aega ja suutsin vähendada paljude murekoormat.”
Rahel Rae
Loodusturism
“Tuutorlus on minu jaoks olnud eneseteostus. Näiteks esmakursuslaste abistamine, mille üle mul endal on hea meel. See tekitab minus positiivse tunde kui keegi on saanud minu käest abi.”
Uku Lepna
Toiduainete tehnoloogia
“Mul on väga hea meel, et otsustasin tuutoriks hakata. Tänu sellele olen saanud palju toredaid tutvusi ja meeletult kogemusi. Õppisin suhtlemist, hoolimist, märkamist ja iseennast paremini tundma. Enesekehtestamisoskus ühe suhtlemise osana on äärmiselt tähtis nii sõprade seltskonnas kui ka tööalaselt.”
Carmen Kilvits
Keskkonnakaitse
“Meeletult positiivne õhkkond ja vaba suhtlemine tegid tuutorikoolituse nauditavaks. Ausalt öeldes tundusid kolmapäevased kokkusaamised justkui vestlusõhtud sõprade ja eakaaslaste seltsis. --- Tänu sellele olen leidnud palju uusi tutvusi, julgen sõna võtta või segaduses olevaid tudengeid aidata.”
Mariliis Lulla
Aiandus