2 EAP Ülikooli esindamise ja eriala populariseemise eest

Alates uuest semestrist on võimalik maaülikooli tudengitel saada 2 EAP ülikooli esindamise ja oma eriala populariseerimise eest!

Õppeainet (OP.1450) on laiendatud üliõpilasesinduse töölt üldisele Eesti Maaülikooli esindamisele. Seega on õigus saada 2 EAP ühe korra õpingute jooksul sõltumata õppeastmest jätkuvalt nii üliõpilasesinduse töös liikme/toetajaliikme/tudengiesindajana osalemise eest kui ka nüüd üliõpilastel, kes on aktiivselt esindanud maaülikooli keskkoolinoortele või avalikkusele suunatud üritustel, ette valmistanud ja läbi viinud enda eriala tutvustavaid töötube või projekte ning aidanud kaasa maaülikooli erialade populariseerimisele läbi muude tegevuste. Võimalusi selleks aitab leida ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakond ning samuti arvestame nende hulka sobivuse korral ka üliõpilseltsides tehtavat või tudengi enda valitud tegevusi.

Aine eesmärk on tunnustada üliõpilase panust ülikooli erialade populariseerimisel ning tõsta esile tudengite kaasatuse olulisust Eesti Maaülikoolis. 

Selleks, tuleb semestri algul teavitada kas üliõpilasesindust (üliõpilasega liitumiseks) või EMÜ turundus- ja kommunikatsiooni-osakonda  (üldiste esindustegevuste ja oma eriala populariseerimise soovi korral).