TAsuta sportimisvõimalused spordiklubis

Eesti Maaülikooli tudengitel ja töötajatel on võimalik tasuta kasutada Fr.R.Kreutzwaldi 3 hoones asuvaid pallisaale ( nr I, II ja III), lauatennise ala ja piljardiala.

E-R 8.15-15.00

L-P 10.00-15.00

Pallisaali kasutusaja pikkus maksimaalselt 1,5 tundi. Eel-registreerimisel EMÜ Spordiklubi administratsioonis.

Pallisaali tasuta kasutamine on võimalik juhul, kui töötajal või tudengil on ette näidata Eesti Maaülikooli töötaja või tudengi staatust tõendav dokument;

Tudengi identifitseerimiseks sobib tudengikaart, ISIC või muu samaväärne kaart.

Töötaja identifitseerimiseks peab isik olema lepingulises suhtes Eesti Maaülikooliga, töötajate otsingumootoris ja esitama isikut tõendava dokumendi.

Klientidel on kohustus ennast registreerida admini-stratsioonis. 

Teenindajapoolt antud registreerimislehe infoväljad tuleb täita korrektselt ning selle õigsust tõendada allkirjaga. Antud protseduur ei ole vajalik kui õpilasel/töötajal on olemas EMÜ Spordiklubi klubikaart.