Üliõpilasesinduse uue koosseisu valimiste tulemused! 

Üliõpilasesinduse valimised kestsid 12. märtsist kuni 25. märtsini. 

ÕISis hääletas kokku 775 üliõpilast. 

Sedelihääletusest võttis osa 26 üliõpilast. 

Kokku osales valimistel 801 üliõpilast, see on 30% kõikidest üliõpilastest.

Maaülikool on juba aastaid oma valimisaktiivsusega teiste kõrgkoolide kõrvalt silma paistnud. 

Üliõpilasesindus tänab kõiki hääletajaid! 

Üliõpilasesinduse 2019/2020 koosseisu kuuluvad: 

Eelmisest koosseisust jätkavad automaatselt koosseisu liikmetena järgmised tudengid: 

SANDRA KOSSINOVA (MMI)

LIINA KUUSIK (MSI) 

 

Tudengid, kes osutusid valituks ja kes hakkavad järgmise aasta jooksul meie tudengite eest seisma: 

 

VALITUKS OSUTUSID:

JAAN ŠTUBIS (TI)

LIISI PAPP (PKI)

KRISTI KÕVA (PKI)

RAGNE LIIGIA HIIR (VLI) 

KAISA LAAR (VLI)

RENEE RAZUMOV (PKI)

SANDER SÄDE (TI)

JOHANNA OLL (MMI)

VALLO VAHERPUU (MSI)

EILIKE SÕBER (MMI)

MART OJA (PKI)

MONA SEPPERN (PKI)  

LIIS TÕLLASSON (VLI)

 

Sulge menüü