Üliõpilasesinduse uue koosseisu valimised!

2020/2021 kooseisu kandideerimine kestab 5.veebruarit – 8.märtsini.

Kandideerida saavad kõik Eesti Maaülikooli tudengid.

Valimistoimkonnale tuleb esitada: avaldus, kus on välja toodud kandidaadi ees- ja perekonnanimi, 

õpinguraamatu number, instituut, kursus, kandidaadi kontaktandmed ja kirjalik nõusolek kandideerimiseks 

ning kümne soovitaja ees- ja perekonnanimi, instituut, kursus, õpinguraamatu number ja toetusallkiri;

Toetusallkirju võib koguda ainult oma valimisringkonda kuuluvatelt üliõpilastelt. 

Motivatsioonikiri, mis sisaldab kandidaadi tutvustust ja tema valimisplatvormi.

Avalduse vorm on väljatoodud lehekülje all.

Avaldusi ja motivatsioonikirju ootame paberkandjal Üliõpilasesindusse. Digitaalseid avaldusi ootame

Üliõpilasesinduse sekretäri meilile: yeinfo@emu.ee  hiljemalt 8.märtsiks. 

 

Valimistoimkond 2020/2021

Marlen Sikk (esimees), Kaisa Laar, Mart Oja, Jaan Štubis ja Johanna Oll

Sulge menüü